Archiv článků

15.02.2011 17:15
První písemná zmínka v okrese je dochována z roku 1086, hlásící se k založení benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem. O městě v Pardubicích se prvně zmiňuje bula papeže Bonifáce VIII. z roku 1295, kterou vzal pod svou ochranu klášter cyriaků. O necelých 50 let, kolem roku 1340,...
15.02.2011 00:51
Knihy Atlas Historických měst, Pardubice, Helios Pardubice,1996 Dějiny Pardubic, 1. Díl, MNV Pardubice,1990 Kotyk, J., Bartoš Š.: Pardubice dříve a nyní, Helios Pardubice, 1993 Potěšil, F. K.. Pardubice, stručný průvodce, Pardubice, 1911 Sakař, J.: Dějiny Pardubic nad Labem, Pardubice,...
15.02.2011 00:45
Bohdanečský rybník Zbytky pernštejnské soustavy rybníků, napájených Opatovickým kanálem. V současné době vyhlášena státní přírodní rezervaci se vzácnými druhy rostlin a nejvýznamějším ornitologickým územím východních Čech.   Buky u Vysokého Chvojna Státní přírodní rezervace (třetí nejstarší,...
15.02.2011 00:43
Aleš Mikoláš (1852-1913) - vynikající český malíř, kreslíř a ilustrátor 2. poloviny 19. století. Byl přítelem mnoha významných pardubických osobností - Josefa Štolby, Boží Dvořáka. Vytvořil pro Pardubice několik návrhů při přestavbách města - např. malby světců nad novým přistavovaným vchodem u...
15.02.2011 00:41
Zlatá přilba Dne 29. září 1929 se realizovala myšlenka pardubického motocyklisty Františka Hladěny,Rterý prosadil spolu s několika nadšenci první závod, jehož trofejí nejvyšší se stala zlatá přilba. TU'p__í získal Zdeněk Pohl, Hladěna získal „bramborovou“ medaili. Již druhý ročník přilákal...
15.02.2011 00:38
Vodní Halda Vilém z Pernštejna rozhodl roku 1495 o stavbě kanálu pro pohánění vodních mlýnů a napájení rybníků. Stavitel Vlček (hlavní fishmistr Viléma) vytyčil trasu podél Labe od Loučné těsně před jejím ústím. Kanál vytvořil kuriozitu, když se přiblížil Labi a hladina byla výše než hladina řeky....
15.02.2011 00:36
V této části jsou pouze možné nejzákladnější trasy, postihující nejdůležitější přírodní a historické zajímavosti Pardubicka. Jejich podrobnější popis je v kapitole „Popis nejdůležitějších památek okresu Pardubice“. Varianty těchto tras jsou navrženy tak, aby je bylo možné vzájemně kombinovat a v...
15.02.2011 00:34
Skřivánek Čtvrť dostala svůj název podle pana Jindřicha Skřivánka, který se roku 1627 přiženil do rodiny vdovy po kováři Kašparu Zajíčkovi. Získal tím dům č.p. 60 na dnešní Třídě Míru (dnes pasáž) s polnostmi na jih od města v okolí šibenice. Čtvrť tvořila svéráznou a svébytnou část města a její...
15.02.2011 00:30
Masarykovo náměstí  Obchodní dům TESCO Roku 1974 byl otevřen obchodní dům tehdejší sítě obchodních domů PRIOR. Byla to jedna z prvních staveb tehdy se utvářejícího náměstí Budovatelů, kde mělo vyrůst nové moderní centrum Pardubic. Na jeho místě však stávala v letech 1895-1968 jezdecká kasárna,...
15.02.2011 00:26
Leží na začátku cesty do Kutné Hory a Prahy. Má zajímavé nálevkovité vyústění do křižovatky na Masarykově nám. Ulice byla dvakát rozbořena za třicetileté války a roku 1835 téměř zničena požárem. Ve 2. polovině 19. století však nastal v souvislosti s rozvojem průmyslu nevídaný rozmach. Svá sídla zde...
Záznamy: 31 - 40 ze 151
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Slavomír Horák +420 602 495 454
slavomir.horak [at] post.cz